dnes je 25.7.2024

Input:

Predpracovné stretnutie

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.3 Predpracovné stretnutie

Ing. Lukáš Židík

Predpracovné stretnutie je jedným z dobrých nástrojov, ako u pracovníkov zlepšiť povedomie a postoj k bezpečnosti pri práci. Taktiež tu vieme pred začiatkom prác presne upozorniť na riziká, ktoré pri plánovanej činnosti budú „číhať” na pracovníkov, poprípade vieme zodpovedať otázky z ich strany a pomocou diskusie môžeme identifikovať nedostatky, presnejšie vysvetliť plánované činnosti a mnoho iného.

Ako návod tu máme niekoľko kľúčových bodov, o ktorých by ste mohli diskutovať počas predpracovného stretnutia a niekoľko tipov, ako takéto stretnutia viesť:

  1. Požiadavky na bezpečnosť na stavbe:
    • - skontrolujte aktuálne bezpečnostné protokoly a predpisy,
    • - identifikujte všetky oblasti, kde je možné zlepšiť bezpečnosť – diskutujte o konkrétnych opatreniach na zvýšenie bezpečnosti, ako sú dodatočné školenia, aktualizované vybavenie alebo vylepšené značenie.
  2. Kontrola