dnes je 24.6.2024

Input:

Pravidla prejazdu vozíkov pod regálmi v roku 2023

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.2 Pravidla prejazdu vozíkov pod regálmi v roku 2023

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Na čo si dať pozor a aké by mali byť definované pravidlá prejazdu MV (malý vlak - ťahač) pod regálovou sústavou? Poschodie regálu by sa zdvihlo na potrebnú výšku pre bezpečný prejazd.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce;

  • Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

  • Zákon NR SR č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov;

  • Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných