dnes je 22.5.2024

Input:

Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZP

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.2 Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZP

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Otázka:

Čo predstavujú pojmy pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať a informovať každého zamestnanca?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v § 7 hovorí, že zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať a informovať každého zamestnanca.

Pohľad autora na problematiku:

1. Otázka:

Pravidelnosť oboznamovania – musí byť prispôsobená charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným