dnes je 16.4.2024

Input:

Práva bezpečnostného technika pri podaní žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.2.2 Práva bezpečnostného technika pri podaní žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie

Zdroj: Národný inšpektorát práce

Otázka:

Môže si sám bezpečnostný technik podať žiadosť o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v skupine 01.1.?

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 27 ods. 4 písm. a) bod 1. zákona č. 124/2006 Z. z. môže o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie požiadať fyzická osoba, ktorá má vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania, materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania a odbornú spôsobilosť na činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, má odbornú prax v tejto činnosti najmenej tri roky a má osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu alebo doklad o absolvovaní pedagogickej prípravy (ďalej „lektorská spôsobilosť”).

V prípade, že tieto podmienky