dnes je 18.4.2024

Input:

Pracovný úraz v roku 2022

23.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.2 Pracovný úraz v roku 2022

Ing. Lukáš Židík

Otázka:

Mohli by ste mi prosím popísať postup po pracovnom úraze ak vieme dopredu, že ide o úraz s dlhšou PN?(zlomenina) Kedy je potrebné poslať lekárovi vyžiadanie či ide o závažný PÚ? V prípade ak lekár potvrdí že ide o závažný PÚ, čo presne sa posiela na NIP? Môžete mi poslať aktuálny vzor vyžiadania o vyjadrenie či ide o závažný PÚ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon 124/2006 Z.z.§ 17 Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária

(4) Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz”), tak, že:

  1. a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je