dnes je 14.6.2024

Input:

Pracovná zdravotná služba - práva a povinnosti zamestnávateľa a BOZP technika v roku 2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.2 Pracovná zdravotná služba – práva a povinnosti zamestnávateľa a BOZP technika v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Základný právny rámec pre pracovnú zdravotnú službu predstavuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane zdravia”). V tomto zákone možno nájsť legálnu definíciu pojmu pracovná zdravotná služba, ako aj jednotlivé povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia ich zamestnancov, náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby, podmienky pre vydanie a odobratie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby, povinnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby, ako aj rôzne podmienky súvisiace s posudzovaním zdravotných rizík v jednotlivých pracovných kategóriách.

Problematika ochrany zdravia pri práci je