dnes je 16.4.2024

Input:

Práca vo výškach - lešenia

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.2 Práca vo výškach – lešenia

Ing. Lukáš Židík

Neodmysliteľnou súčasťou mnohých prác je súčasne aj práca vo výške. Ako vieme definovať prácu vo výške? Je to práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je táto ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Tento pád môže mať za následok úraz, zranenie a niekedy aj fatálnejšie následky. Preto sa pri práci vo výške musia vždy prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré eliminujú riziko pádu na čo najmenšiu úroveň (nulové riziko neexistuje), a tým znemožníme vytvorenie takej situácie, kedy by prišlo k pádu, zosunutiu či prepadnutiu a následnému úrazu.

Ochranu proti pádu zabezpečujeme prednostne pomocou prostriedkov kolektívnej ochrany, alebo osobným zaistením – len pri vykonávaní krátkodobých prác vo výške, alebo ak nie je z technických dôvodov možné použiť kolektívne zaistenie. Všetky tieto prostriedky ochrany je potrebné použiť od 1,5 m