dnes je 19.7.2024

Input:

Práca na eklektickom zariadení

21.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.2 Práca na eklektickom zariadení

Ing. Lukáš Židík

Pokiaľ zamestnávateľ plánuje poveriť zamestnanca určitou úlohou, musí si najskôr preveriť, či má tento zamestnanec naozaj vyhovujúci zdravotný stav (posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu), schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť aby túto prácu mohol vykonávať. Ak by sa objavila akákoľvek nezrovnalosť z vyššie uvedeným, zamestnávateľ nemôže takého zamestnanca poveriť výkonnom práce.

Jednou z často kladených otázok býva, či môže zamestnanec vstúpiť do rozvodnej skrine a nahodiť istič. Odpoveď samozrejme znie, nemôže. Ale pokiaľ je to zamestnanec, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickom, ustanovenom vo vyhláške 508/2009 Z. z. v rozsahu § 20 až 24 a je touto činnosťou písomne poverený zamestnávateľom, tak môže.

Zameriame sa teraz na § 20, keďže toto je najvhodnejšia