dnes je 21.4.2024

Input:

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Ak je pracovník držiteľom osvedčenia podľa § 23 a tiež § 24, je potrebné absolvovať AOP pre každú zvlášť, alebo pri následnom získaní § 24 už sa ráta iba ďalších 5 rokov od tohto termínu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

§ 24 vyhlášky 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené tech. Zariadenia.

Pohľad autora na problematiku:

Osoba s vyššou odbornou spôsobilosťou môže vykonávať aj činnosti, na ktoré má oprávnenie osoba s nižšou odbornou spôsobilosťou. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia