dnes je 28.3.2023

Input:

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na stavenisku

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.2.2 Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na stavenisku

Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD.


Stavebník, firma A, si zmluvne objedná práce na stavenisku iba u jednej firmy B. Rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi záznamom o odovzdaní a prevzatí pracoviska. Vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z. z.

V tomto prípade stavebník, firma A, podľa NV SR č. 396/2006 Z. z. nemusí poveriť jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti .

Čo však v prípade, že firma B si objedná niektoré práce ďalších firiem, resp. živnostníkov C, D atď. Na stavenisku budú pracovať pracovníci viacerých zamestnávateľov.

Kto v takomto prípade zodpovedá za poverenie jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti, firma A alebo firma B?

Odpoveď:

Stavebník poverí koordinátora bezpečnosti (jedného alebo viacerých) pre