dnes je 18.4.2024

Input:

Používanie ochrannej prilby

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Používanie ochrannej prilby

Mgr. Laura Fotopulosová


Otázka:

Používanie ochrannej prilby v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Používanie ochrannej pracovnej prilby v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z., prílohy č. ̌ ̌ – že v zmysle tohto nariadenia vlády je, nehľadiac na posúdenie rizika a dopravno-prevádzkový poriadok skladu, nutné dať zamestnancom ochranné prilby? Respektíve, čo je podmienkou zavedenia ochrannej prilby pre zamestnancov v sklade, kde je pohyb vysokozdvižných vozíkov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
  2. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o