dnes je 24.5.2022

Input:

Použitie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi v roku 2022

3.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.1.5 Použitie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi v roku 2022

Ing. Viera Mezeiová

Finančné prostriedky sociálneho fondu (zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v zn. n. p. - ZSF) zamestnávatelia zhromažďujú a používajú na realizáciu svojej sociálnej politiky. Podľa ZSF sociálny fond (SF) podľa § 2 ods. 2 ZSF tvoria len zamestnávatelia, ktorými sú:

  • - právnická osoba so sídlom na území SR alebo
  • - fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR,

ktorá zamestnáva zamestnanca (zamestnávateľ) v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu (napr. colníci, hasiči, vojaci...).

Ak zamestnávateľ zabezpečuje plnenie svojich úloh zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu, ale na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o