dnes je 14.4.2024

Input:

Poučenie na napájanie plynovej fľaše na VZV vozíku

19.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.2.1 Poučenie na napájanie plynovej fľaše na VZV vozíku

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Ak napájam plynovú fľašu na VZV vozík, potrebujem na napájanie plynovej fľaše poučenie a to od osoby na to oprávnenej revízneho technika, alebo stačí poučenie od technika BOZP, alebo od zamestnávateľa?

Odpoveď:

Napájať, vymieňať alebo celkovo manipulovať s plynovou fľašou na VZV vozíku môže len obsluha VZV s platným preukazom na daný tip VZV. To znamená, že má od osoby oprávanej na výchovu a vzdelávanie pri práci pri obsluhe motorových vozíkov preukaz na obsluhu motorových vozíkov (má vykonanú odbornú prípravu). Nikto druhý nemôže napájať plynovú fľašu.


Legislatívna úprava:


Zákon 124/2006 Z. z.§ 16.


Pohľad autora na problematiku:


Povinnosťou zamestnávateľa je zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú