dnes je 16.4.2024

Input:

Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác

7.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.4 Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác

Ing. Lukáš Židík

Aby sme predišli poškodeniu zdravia zamestnanca pri práci vplyvom faktorov pracovného prostredia, je potrebné každú prácu a pracovisko posúdiť z hľadiska rizík vplývajúcich na zdravie. Toto posúdenie je povinnosťou zamestnávateľa. Následne je povinný, v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, na základe tohto posúdenia zaradiť prácu do rizikových kategórií. Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, posúdenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.

Do prvej kategórie sa