dnes je 20.4.2024

Input:

Porušenie pracovnej disciplíny

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.1.4 Porušenie pracovnej disciplíny

Mgr. Laura Fotopulosová

Medzi časté pojmy v súvislosti s pracovnými povinnosťami zamestnanca, bezpečnosť práce nevynímajúc, patrí porušenie pracovnej disciplíny. Daný pojem žiaden právny predpis presne nešpecifikuje, dokonca ani Zákonník práce, preto je pri jeho uplatnení potrebné vychádzať zo širšieho konceptu. To, čo sú pracovné povinnosti zamestnanca z hľadiska pracovnej disciplíny, je najčastejšie špecifikované v pracovnej zmluve, ktorú zamestnanec podpísal, a tým sa zaviazal na ich dodržiavanie. Pod pojem pracovnej disciplíny tak môžeme považovať napríklad včasné a riadne príchody do práce, dodržiavanie pravidiel daných zamestnávateľom (dress code, pravidlá BOZP a PO...). Zamestnávateľ má, samozrejme, za povinnosť zamestnanca s danými pravidlami riadne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť. To znamená, že ak zamestnanec koná v rozpore s týmito