dnes je 23.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 40/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške

20.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.249 Podrobnosti k vyhláške č. 40/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade štátneho zamestnanca v oblasti pozemkových úprav, o postupe na jeho získanie a o skúške

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 10. februára 2023 bola vydaná vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a o skúške. Tento predpis bol vydaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 43 ods. 5 zákona č. 330/1991