dnes je 22.2.2024

Input:

Podmienky na vydanie a zánik oprávnenia na výchovu a vzdelávanie

25.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.1 Podmienky na vydanie a zánik oprávnenia na výchovu a vzdelávanie

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

Výchova a vzdelávanie dospelých v oblasti odborných profesií v nadväznosti na BOZP zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji pracovnej sily a stimulácie ekonomického rastu. Tieto odborné profesie sú neodmysliteľné pre rôzne priemyselné odvetvia a ich kvalita a prístupnosť ku vzdelávaniu majú hlboký vplyv na produktivitu, bezpečnosť a konkurencieschopnosť pracovníkov.

V zmysle legislatívnych predpisov môžu fyzická osoba a právnická osoba organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 zákona o BOZP „dodávateľským spôsobom” len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce. Oprávnenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti. Ak je žiadateľom fyzická osoba, je potrebné