dnes je 16.4.2024

Input:

Pitný režim na pracovisku

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.1 Pitný režim na pracovisku

Ing. Lukáš Židík

Zabezpečenie pitného režimu na pracovisku je najčastejšou témou hlavne v letných mesiacoch, kedy na pracoviskách vplyvom mimoriadne teplých dní sa teplota šplhá k neúnosným hodnotám. V zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 vyhlášky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu (alebo inú vhodnú náhradu) na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa. Teda zabezpečením pitného režimu zamestnávateľ chce predchádzať a eliminovať vyčerpanosť organizmu zamestnancov, znižovať vplyv mikroklimatických podmienok na pracovisku, a tak pomôcť organizmu zamestnanca lepšie sa vyrovnať so