dnes je 25.7.2024

Input:

PBS stavby pri zatepľovaní nebytového domu v roku 2023

31.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.2.2 PBS stavby pri zatepľovaní nebytového domu v roku 2023

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Je potrebný PBS pri zatepľovaní 25-ročného nebytového domu – administratívy? Rieši sa čisto len zateplenie objektu 200 mm polystyrénom. V bezprostrednom okolí budovy nie sú prevádzky ani iné budovy.

Odpoveď:

Na základe § 55 zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon) je potrebné mať na zatepľovanie objektu stavebné povolenie. Stavebný úrad pri stavebnom konaní určí, či je potrebné vypracovanie PBS s následným schválením od HaZz.

Legislatívna úprava:

Zákon 50/1976 Z. z. stavebný zákon.

Vyhláška 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Pohľad autora na problematiku:

Vo väčšine prípadov sa pri objektoch, ktoré sa zatepľujú rieši aj PBS. Preto netreba podceňovať túto skutočnosť.

Záver:

Pri posudzovaní rizika a hodnotení