dnes je 24.6.2024

Input:

Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023

29.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.2 Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Má zamestnávateľ oprávnenosť v zmysle úsporných opatrení inštalovať v kanceláriách fotobunku na osvetlení? Keďže zamestnanec sedí určitú dobu bez pohybu, svetlo sa zhasne.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia., Vyhláška č. 206/2011 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

Pohľad autora na problematiku:

Z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je dôležité vytvoriť na pracoviskách optimálne svetelné podmienky, ktoré zohľadňujú druh a zrakovú náročnosť vykonávanej práce. Na zabezpečenie zrakovej pohody zamestnancov a na