dnes je 21.10.2021

Input:

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP

10.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.08.1.1 Osobné ochranné pracovné prostriedky – OOPP

Ing. Lukáš Židík

Čo sú to osobné ochranné pracovné prostriedky?

Podľa Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Čo nie je osobným ochranným pracovným prostriedkom?

a) bežný pracovný odev, uniforma a obuv,

b) prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc,

c) prostriedok používaný pri cestnej doprave,

d) športový výstroj,

e) prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo