dnes je 15.4.2024

Input:

Odporúčaná vzdialenosť plynovej fľaše v roku 2024

26.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.1 Odporúčaná vzdialenosť plynovej fľaše v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Aká je odporúčaná vzdialenosť plynovej fľaše od otvoreného ohňa?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Vyhláška č. 401/2007 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta 2007 o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Pohľad autora na problematiku: 

Odporúčaná vzdialenosť medzi plynovou fľašou a otvoreným ohňom závisí od konkrétnych bezpečnostných predpisov a odporúčaní, ktoré platia v danej oblasti alebo krajine. Bezpečnostné smernice a predpisy pre manipuláciu s plynovými fľašami sú obvykle definované miestnymi regulačnými orgánmi alebo