dnes je 15.6.2021

Input:

Odpisy z prenajímaného majetku živnostníka z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.2.2 Odpisy z prenajímaného majetku živnostníka z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

Ing. Jozef Pohlod


FO prenajíma nehnuteľnosť. Do 30. 9. 2020 – podľa § 6 ods. 1 ZDP zákona o dani z príjmov – na základe živnostenského oprávnenia. Od 1. 10. 2020 – podľa § 6 ods. 3 – prenájom nehnuteľností.

Nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku tak pri § 6 ods. 1 ako aj § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov – k 31. 12. 2020 zaradenie v obchodnom majetku trvá.

Akým spôsobom uplatníme do daňových výdavkov odpisy z prenajímaného majetku za rok 2020? Vypočítaný ročný odpis rozdelíme na 9/12 a uplatníme v § 6 ods. 1a 3/12 uplatníme v § 6 ods. 3?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Z obsahu otázky vyplýva, že od 1. 10. 2020 došlo k zmene pri prenájme nehnuteľnosti. Kým do uvedeného termínu ste ako fyzická osoba dosahovali príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, čo znamená, že okrem prenájmu nehnuteľnosti ste poskytovali aj iné služby ako základné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti v súlade s ustanovením zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, od 1. 10. 2020 sa táto skutočnosť zmenila a poskytujete len prenájom nehnuteľnosti, čo sa nepovažuje za živnosť podľa § 4 živnostenského zákona.

Táto skutočnosť má vplyv aj na správne zaradenie príjmov dosahovaných z prenájmu nehnuteľnosti, ktoré sa považujú za príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP zákona o dani z príjmov. Ak nehnuteľnosť aj naďalej zostáva zaradená v obchodnom majetku, ktorý ako fyzická osoba máte vo vlastníctve a ktorý využívate na dosahovanie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, potom príjmy z prenájmu dosahované podľa § 6 ods. 3 zákona ako fyzická osoba uvediete na riadku 11 daňového priznania. K týmto príjmom pričleníte aj výdavky vzťahujúce sa na uvedený príjem, teda aj