dnes je 16.4.2024

Input:

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.4 Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

Ing. Lukáš Židík

Medzi veľmi často kladené otázky z hľadiska BOZP patria tie, či zamestnanci môžu vykonávať činnosti na elektrických zariadeniach, a ak áno, do akej miery alebo za akých podmienok. Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

a) poučená osoba,

b) elektrotechnik,

c) samostatný elektrotechnik,

d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

e) revízny technik.

Poučená osoba § 20

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom