dnes je 29.11.2023

Input:

Odborná spôsobilosť externej firmy na kontrolu - revízia regálov v roku 2023

28.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.2.1 Odborná spôsobilosť externej firmy na kontrolu – revízia regálov v roku 2023

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Sú legislatívne stanovené kompetencie (odborné spôsobilosti) na kontrolu regálov – vykonávané právnickými osobami? Ak áno, aké to sú a ako sa preukazujú?

Napríklad, máme regály, ktoré dávame raz ročne kontrolovať externou firmou. Akými osvedčeniami má daná firma disponovať, aby to bolo legislatívne v poriadku a uznané ako právoplatná kontrola (revízia) regálov?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Nariadenie vlády 392/2006 Z. z.

  • Zákon 124/2006 Z. z.

  • Zákonník práce.

  • ÚBP č. 59/l982 Zb., konkrétne §232.

  • STN 26 9600 Nepremiestniteľné konzolové a priečkové regály obsluhované strojne parametre.

  • STN 269550 Stavebnicové priehradové regály do nosnosti podlažia 500 kg.

  • STN EN 15635 Oceľové statické skladovacie systémy Používanie a údržba skladovacieho