dnes je 23.2.2024

Input:

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZP

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.3 Oboznamovanie zamestnancov – neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZP

Ing. Lukáš Židík

Zamestnávateľ zabezpečuje plnenie § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. pri oboznamovaní každého zamestnanca, vrátane profesionálneho vodiča a neprofesionálneho vodiča, najmenej raz za dva roky. Obsah oboznamovania a pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť prispôsobený charakteru práce vykonávanej zamestnancami. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Zákon č. 124/2006 Z. z. v ustanovení § 7 a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv.