// Obchodné a doménové meno a príslušnosť súdu pri ich ochrane | Stavebný portál
dnes je 2.12.2021

Input:

Obchodné a doménové meno a príslušnosť súdu pri ich ochrane

9.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.1 Obchodné a doménové meno a príslušnosť súdu pri ich ochrane

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Hoci je potrebné obchodné a doménové meno podnikateľa rozlišovať, javí sa, že v určitej skutočnosti majú rovnakú povahu. Ako ukazuje súdna prax, rovnaký bude súd, ktorý bude rozhodovať o sporoch, ktoré sa ich oboch týkajú.

Obchodné meno je v prvom rade definované v § 8 ObZ a rozumie sa ním „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.” Na druhej strane doménové meno nie je v právnom poriadku spoľahlivo definované nikde. Pri pojme doménové meno sa v právnom poriadku stretávame aj s pojmami ako doména či internetová doména, ktoré sú synonymom pre doménové meno. Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov sa snažil podať definíciu domény, ktorou rozumie „symbolickú adresu v elektronickej komunikačnej