dnes je 18.4.2024

Input:

Novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2023

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.5 Novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dňa 1. januára 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 113/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým okrem iného dochádza aj k novele Zákona o inšpekcii práce.

S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa zefektívni činnosť