dnes je 16.4.2024

Input:

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci od 1. 1. 2023

22.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.1.2 Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci od 1. 1. 2023

Ing. Lukáš Židík

Hoci máme nový rok, čo sa týka zmien v zákonoch, ale v BOZP sa toho veľa nezmenilo. Najdôležitejšia zmena nás ešte len čaká, no tá príde až na začiatku budúceho roku. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza novela zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. 1. 2023. Poďme si spolu prejsť zmeny, ktoré nás čakajú.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

V § 7 ods. 5 sa slovo „dva” nahrádza slovom „tri”, tým sa upravuje lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľov zabezpečovať opakované oboznamovanie zo súčasných 2 rokov na 3 roky.

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov

V § 10 v druhej vete sa slová „primeraný čas” nahrádzajú slovami „im lehotu najmenej piatich pracovných dní odo