dnes je 16.4.2024

Input:

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2023

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.4 Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023. Cieľ vyššie uvedenej novely č. 114/2022 Z. z. spočíva v sprecizovaní doterajšej právnej úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v jej zosúladení s potrebami aplikačnej praxe, zapracovaní systémových zmien a znížení administratívnej záťaže bez negatívneho vplyvu na súčasnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj ako „BOZP”).

Vyššie uvedenou novelou