dnes je 10.7.2020

Input:

Novela Stavebného zákona od 1.1.2019

19.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:15:36

Kapitoly videa

Cieľom videa je poskytnúť kompletný pohľad na zmeny v stavebnom práve od 1. januára 2019. Najmä z pohľadu novoprijatých pojmov, postavenia stavebného úradu ako aj jeho práv a povinnosti. Lektor vo videu zároveň poskytuje praktické príklady k danej problematike.

Obsah:

 • predmet Zákona proti byrokracii,
 • základné ustanovenie zákona,
 • definícia jednotlivých pojmov,
 • obec ako OVM,
 • subjekty, na ktoré sa zákon vzťahuje,
 • stavebník a Zákon proti byrokracii,
 • 2a, ods. 8 – pôvodné a nové znenie,
 • podmienky pre splnenie odbornej spôsobilosti,
 • bezúhonnosť,
 • bezúhonnosť I.,
 • výpis z registra trestov

Lektor

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.