dnes je 19.11.2019
Input:

Nejvyšší správní soud potvrdil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

10.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.28 Nejvyšší správní soud potvrdil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Rozsudkem ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 2 As 122/2018 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti a potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byly potvrzeny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Proti této dokumentaci brojilo několik desítek navrhovatelů, zejména obce, které nesouhlasily zejména s vymezením hlavních dopravních tahů, převážně formou územních rezerv. Navrhováno však bylo zrušení zásad územního rozvoje jako celku. V rámci kasačních stížností bylo vzneseno množství námitek vůči procesu před krajským soudem, procesu pořizování zásad územního rozvoje, tvrzenému nedostatečnému vypořádání námitek a především vůči samotnému věcnému řešení krajské územně plánovací dokumentace. Navrhovatelé měli např. za to, že ta je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na udržitelný rozvoj území, neboť neobsahuje dostatek konkrétních a proveditelných opatření zajišťujících nápravu nadlimitního zatížení životního prostředí, že společně se zásadami měla být přezkoumána i politika územního rozvoje, nebo že v zásadách územního rozvoje jsou vymezeny územní rezervy v rozsahu znemožňujícím posouzení dopravní koncepce jako celku, tzn. že v daném případě dochází ke zneužití tohoto institutu územní rezervy.

Právě tuto námitku týkající se územních rezerv považoval Nejvyšší správní soud za kritickou, avšak dospěl k závěru, že územní rezervy nevylučují účinnost zásad jako celku a umožňují doplnění podkladů pro vytyčení některých částí dopravních koridorů (volbu nejvhodnějších variant jejich umístění) v nejzatíženějších územích včetně posouzení nezbytných kompenzačních opatření v rámci aktualizace zásad.