Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Návrh novely zákona o urychlení výstavby veřejné infrastruktury

6.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.16 Návrh novely zákona o urychlení výstavby veřejné infrastruktury

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení projednávána významná novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jejímž předkladatelem je Ministerstvo dopravy. Cílem předloženého návrhu je umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavit povolovací procesy tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

V rámci stávající úpravy územně plánovací dokumentace obsažené ve stavebním zákoně novela zavádí zcela nový institut tzv. územního rozvojového plánu, který by měla vláda vydávat formou nařízení. Ten má vymezit plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového významu stanovené politikou územního rozvoje a má být závazný pro pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.

Dále novela zavádí pojem tzv. přípolože, což má být podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací při provádění stavby pozemních komunikací nebo drah, podzemní stavby kanalizací, energetických vedení, veřejného osvětlení, produktovodů nebo vedení sítí elektronických komunikací, pro kterou je uzavřena dohoda o přípoloži mezi stavebníkem přípolože a stavebníkem stavby, ke které se přípolož přikládá. Přípolože bude možné realizovat bez jakéhokoliv povolení či opatření stavebního úřadu.

Další důležitou změnou, tentokrát ve vztahu k procesním právům účastníků řízení, je zavedení tzv. kauce, kterou bude muset složit každý účastník řízení, který podá odvolání proti rozhodnutí, kterým se umísťuje nebo povoluje stavba dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury. Navrhována je kauce ve výši 10.000,- Kč za odvolání a 5.000,- za každé napadené závazné stanovisko. Kauce propadne, pokud bude odvolání zamítnuto a rozhodnutí bude potvrzeno, anebo pokud bude odvolání vzato zpět.

Kromě uvedeného obsahuje návrh novely další změny, ať už ve vztahu k zákonu č. 416/2009 Sb., ke stavebnímu zákonu či jiným předpisům, jako např. některé dílčí úpravy zjednodušující proces vedoucí k umístění či povolení staveb dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury, zjednodušení dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby dopravní infrastruktury, nebo úpravy ve vztahu k určování ceny pozemku v rámci vyvlastnění.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: