Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Návrh novely občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.17 Návrh novely občanského zákoníku – bytové spoluvlastnictví

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 4. 2. 2019 schválila vláda návrh novely občanského zákoníku týkající se úpravy bytového spoluvlastnictví, předložený Ministerstvem pro místní rozvoj společně s Ministerstvem spravedlnosti. Nyní má být návrh novely projednán v Poslanecké sněmovně, přičemž předpokládaná účinnost je v roce 2020.

Navrhované změny mají směřovat k odstranění některých aplikačních i výkladových problémů stávající právní úpravy. Mají se týkat např. přijímání změn prohlášení, které má být zjednodušeno (ve vyjmenovaných případech postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek), postupu při nuceném prodeji jednotky (možnost soudu nařídit v určitých případech porušování povinností vlastníkem jednotky nucený prodej jednotky i na návrh osoby odpovědné za správu domu), nebo rozhodování soudu o zrušení rozhodnutí shromáždění.

Nově upraveny mají být možnost založit společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek, konání tzv. náhradního shromáždění (pro které postačí alespoň 40 % všech hlasů), nebo přechod dluhů převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na nabyvatele v případě převodu vlastnického práva k jednotce.

Ve vztahu k zákonnému předkupnímu právu je navrženo zavést výjimku pro situace, kdy je spolu s jednotkou převáděn spoluvlastnický podíl na jiné nemovité věci, které naplňují znaky stanovené zákonem (týká se garážových stání vymezených jako podíl na nebytové jednotce ve vlastnictví spoluvlastníků této jednotky a některých pozemků).

Upřesněna má být např. také oznamovací povinnost vlastníka jednotky před prováděním stavebních úprav a úprava výše příspěvku na správu domu.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: