dnes je 16.4.2024

Input:

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.1 Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Zamestnancovi bol pridelený ochranný pracovný odev. Pracovný pomer sa končí po 3 mesiacoch, niektorí skončia aj skôr, aj po mesiaci. Môžeme žiadať späť ochranný pracovný odev a obuv, alebo nech si ich ponechá, ale budeme žiadať uhradiť alikvotnú časť ceny odevu a obuvi. Ošetrili by sme to vo vnútornej smernici.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie vlády č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pohľad autora na problematiku:

Všetky podstatné informácie súvisiace s poskytnutím pracovného odevu sú regulované zákonom č. 124/2006