dnes je 22.2.2024

Input:

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024

22.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.1 Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Chcem sa opýtať, či môže zamestnávateľ vyhradiť miesto na fajčenie na školskom pozemku, kde fajčiari neprichádzajú ku kontaktu s nefajčiarmi. Vyhradené miesto sa nenachádza v objekte školy.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 377/2004 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Pohľad autora na problematiku:

 Zákaz fajčenia

Zakazuje sa fajčiť:

a) na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti