dnes je 30.5.2024

Input:

Lockout / Tagout - LOTO

17.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.1.2 Lockout / Tagout – LOTO

Ing. Lukáš Židík

LOTO je bezpečnostná procedúra či postup pre zabezpečenie nebezpečných strojov a zariadení, ktorá zabezpečí, že zariadenia budú riadne vypnuté a nebudú sa dať znova spustiť pred dokončením údržby alebo opravy. Z hľadiska bezpečnosti osôb vstupujúcich do nebezpečných priestorov je takýto postup vynikajúci pre ich ochranu, pretože nemôže dôjsť ani k náhodnému spusteniu daného stroja. Celý tento postup napomáha eliminovať bezpečnostné riziká v najrôznejších typoch prevádzok. Medzi hlavné skupiny rizík, ktoré procedúra LOTO úspešne eliminuje, patria:

  • mechanické riziká – zamedzuje pohybu zariadenia či činnosti stroja,

  • elektrické riziká – obmedzuje riziko úrazu elektrickým prúdom,

  • chemické riziká – zamedzuje výskyt chemikálií, nebezpečných kvapalín či plynu.

Samozrejme dôležitou časťou je aj správne zavedenie a udržiavanie daného postupu. Postup je vykonávaný