Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Limitovanie zostatkovej ceny zahŕňanej do daňových výdavkov pri predaji niektorých druhov hmotného majetku

4.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.6 Limitovanie zostatkovej ceny zahŕňanej do daňových výdavkov pri predaji niektorých druhov hmotného majetku

Ing. Marcela Prajová

V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP je daňovým výdavkov zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom. S účinnosťou od 01. 01. 2015 však ZDP limituje výšku zostatkovej ceny niektorých druhov hmotného majetku zahŕňanej do daňových výdavkov výškou príjmu z predaja tohto majetku. Ide o osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné vozidlá s motorom zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačné a športové člny zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lode a plavidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.11, lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.3, motocykle a ich modifikácie zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.91, bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6.

Príklad č. 17:

Daňovník v januári 2015 predal za 50 000 € nehnuteľnosť zaradenú do 6. odpisovej skupiny. Zostatková cena nehnuteľnosti pri jej vyradení v dôsledku predaja je 52 800 €. V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) zahrnie daňovník do daňových výdavkov zostatkovú cenu len do výšky príjmov z predaja nehnuteľnosti, t. j. v sume 50 000 €. Rozdiel v sume 2 800 € nie je daňovým výdavkom.

Od 01. 01. 2016 sa ruší povinnosť krátenia zostatkovej ceny technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6 do výšky príjmov z predaja tohto technického zhodnotenia. Nájomca si bude môcť pri predaji technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti uplatniť do daňových výdavkov celú zostatkovú cenu bez

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: