dnes je 16.4.2024

Input:

Lekárnička na pracovisku

22.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.1.3 Lekárnička na pracovisku

Ing. Lukáš Židík

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci (zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.§ 8 ods. 1 písm. a) bod 2.).

Takéto prostriedky sú aj lekárničky. Čo je to lekárnička? Lekárnička prvej pomoci je súbor liečiv a zdravotníckych potrieb pre poskytovanie prvej pomoci zraneným, ktorá je uložená vo vhodne uspôsobenom obale. Účelom lekárničky je v prípade potreby prvotná stabilizácia zraneného. Pod názvom lekárnička