dnes je 16.4.2024

Input:

Legislatívne požiadavky na zdravé a bezpečné vybavenie kancelárskych priestorov

26.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.2.3 Legislatívne požiadavky na zdravé a bezpečné vybavenie kancelárskych priestorov

Zdroj: Národný inšpektorát práce

Otázka:

Aké sú legislatívne požiadavky na pracovisko s ohľadom na zdravé a bezpečné vybavenie kancelárskych priestorov?

Odpoveď:

Požiadavky na pracovisko (vrátane kancelárií) sú uvedené v Nariadení vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej NV č. 391/2006 Z. z.). Požiadavky na podlahovú plochu, svetlú výšku pracovísk, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, požiadavky na veľkosť vzdušného priestoru sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia vlády.

Z prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z. vyberáme nasledovné požiadavky:

  • Pracovné miestnosti musia mať dostatočnú podlahovú plochu, výšku a voľný priestor, aby sa zamestnancom umožnilo vykonávať prácu bez ohrozenia ich