dnes je 16.4.2024

Input:

Kontrolná činnosť zamestnávateľa

27.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.4 Kontrolná činnosť zamestnávateľa

Ing. Lukáš Židík

Neodmysliteľnou súčasťou povinností zamestnávateľa je kontrolná činnosť. Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov. Postupne si rozdelíme a popíšme čo všetko zamestnávateľ vlastne kontroluje.

Kontrola stavu technických zariadení je pre zamestnávateľa „zaujímavá” minimálne z dvoch rovín. Z hľadiska zaistenia BOZP tak musí vykonať, aby bolo úradnými skúškami, odbornými prehliadkami a odbornými skúškami v pravidelných legislatívne určených lehotách potvrdené, že tieto zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky. Druhé hľadisko je ekonomické, kedy len skontrolovaný a fungujúci stroj prináša hodnoty.