dnes je 15.4.2024

Input:

Kontrolná činnosť zamestnávateľa II - stav bezpečnosti technických zariadení

24.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.2 Kontrolná činnosť zamestnávateľa II – stav bezpečnosti technických zariadení

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

V zmysle § 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

  1. stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať:
    • - kontrolu tohto stavu,
    • - meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia,
    • - úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,

Kontrolná činnosť zameraná na bezpečnosť a ochranu