dnes je 16.4.2024

Input:

Kontrola zo strany štátneho požiarneho dozoru

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.1 Kontrola zo strany štátneho požiarneho dozoru

Mgr. Kristína Iudita Kmety

V zmysle § 25 zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane sa štátny požiarny dozor vykonáva: protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa. V skratke, zameriava sa na to, či právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ – dodržuje všetky legislatívne náležitosti v oblasti ochrany pred požiarmi.

Štátny požiarny dozor má aj niekoľko iných úloh, medzi ktoré patria:

  1. posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon,
  2. vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej