dnes je 28.3.2023

Input:

Kontrola OOPP na stavenisku

7.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.12.1.2 Kontrola OOPP na stavenisku

Ing. Lukáš Židík

Na začiatok si povedzme, čo je to stavenisko – je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. V priestore staveniska číha na pracovníkov a všetkých, ktorí sa z nejakého dôvodu na stavenisku nachádzajú, mnoho rizík a nebezpečenstiev. Preto jedným z nápravných opatrení na elimináciu rizika na čo najmenšiu možnú mieru je používanie osobných ochranných pracovných pomôcok. Tieto sú navrhnuté na základe vyhodnotenia analýzy rizík tak, aby ochránili pracovníkov pred úrazom.

No aj tak sa každý bezpečnostný technik, poprípade koordinátor BOZP, na stavenisku počas pravidelných kontrol