dnes je 18.4.2024

Input:

Kontrola dokumentácie BOZP v roku 2022

27.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.1 Kontrola dokumentácie BOZP v roku 2022

Ing. Lukáš Židík

Otázka:

Dobrý deň,

chceme sa spýtať na Váš názor či je potrebné aktualizovať dokumentáciu BOZP a OPP, keď je vo firme nový konateľ, prípadne či by to bolo potrebné len pre niektoré dokumenty - aké?

Určite Požiarnu identifikačnú kartu, ale prevádzkové a požiarne smernice?, evak. plány..., keď je schvaľovateľ konateľ...

Odpoveď:

Všade kde je meno a podpis nového konateľa je potrebné túto dokumentáciu aktualizovať.

Kontrola dokumentácie ochrany pred požiarmi:

  • - Požiarnu identifikačnú kartu,
  • - požiarne poriadky pracovísk,
  • - požiarne poplachové smernice,
  • - požiarne evakuačné plány,
  • - zloženie protipožiarnych hliadok kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ

najmenej raz za 12 mesiacov

Legislatívna úprava:

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.