Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43b Bytové budovy

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43b Bytové budovy

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 43b

Bytové budovy

(1) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria

a) bytové domy,

b) rodinné domy,

c) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

(2) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

(3) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

(4) Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

(5) Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

(6) Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.


Komentár k § 43b

Do bytových budov začleňuje zákon v zmysle medzinárodnej štatistickej kvalifikácie stavieb nielen rodinné domy a bytové domy, ale aj ďalšie budovy, ktoré slúžia na bývanie,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: