Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43b - Bytové budovy

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43b - Bytové budovy

JUDr. Martina Kostková

(1) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria

a. bytové domy,

b. rodinné domy,

c. ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

(2) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

(3) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

(4) Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

(5) Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

(6) Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.


Pre účely stavebného konania je potrebné, aby zákonodarca jednotlivé pojmy riadne definoval. Inak sú definované v správnom práve, inak pokiaľ ide o občiansko-právne vzťahy. Toto možno konštatovať aj v prípade, pokiaľ ide o kategórie bytových budov. Pokiaľ sa stavebník rozhodne pre stavbu, ktorou je bytový dom, musí takáto budova jednak pozostávať aspoň zo 4 bytov, musí tu byť spoločný vstup z hlavnej komunikácie a ide o objekt určený na bývanie. Pokiaľ aspoň jedna z týchto podmienok nie je splnená, nemôže mu byť vyhovené v rámci vydania stavebného povolenia na bytový dom. Stavebný zákon sa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: