dnes je 23.2.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

3.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Ing. Vasil Ivanov ; PhD. , JUDr. Martina Kostková

§ 28

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

(1) V schválenej územnoplánovacej dokumentácii orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, označí textovú časť územnoplánovacej dokumentácie, hlavné výkresy a záväznú časť schvaľovacou doložkou, ktorá obsahuje

a) označenie schvaľovacieho orgánu,

b) číslo uznesenia a dátum schválenia,

c) odtlačok pečiatky, meno oprávnenej osoby a jej podpis.

(2) Územnoplánovacia dokumentácia, ktorú schválila vláda, je uložená na ministerstve. Územné plány regiónov sú uložené na ministerstve, v samosprávnych krajoch a na krajských stavebných úradoch; územné plány vojenských obvodov sú uložené na ministerstve obrany.

(3) Schválený územný plán obce a