dnes je 25.3.2023

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 24 - § 25 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 24 - § 25 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková

§ 24

Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, predloží schvaľujúcemu orgánu správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, návrh územnoplánovacej dokumentácie a návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.


Komentár k § 24

Zákon ustanovuje povinnosť obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie predložiť schvaľujúcemu orgánu správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, ktorá obsahuje aj vyhodnotenie všetkých stanovísk