dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 123a Slovenská stavebná inšpekcia

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 123a Slovenská stavebná inšpekcia

Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 123a

Slovenská stavebná inšpekcia

(1) Zriaďuje sa Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia”), ktorá je odborným orgánom, prostredníctvom ktorého úrad vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad.

(2) Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet úradu. Inšpekciu tvorí riaditeľstvo inšpekcie so sídlom v Bratislave a stavebné inšpektoráty (ďalej len „inšpektoráty”), ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet riaditeľstva inšpekcie. Riaditeľstvo inšpekcie je služobným úradom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú štátnu službu11b) a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú práce vo verejnom záujme.11c) Na čele riaditeľstva inšpekcie je riaditeľ